Handläggning av nationella tillstånd och certifikat

Vi hjälper våra kunder att snabbt och smidigt komma ut på världsmarknaden.

Oavsett var i världen en produkt ska säljas behöver den uppfylla gällande regler och marknadskrav för säkerhet och kvalitet. De flesta länder eller regioner har dessutom egna system och processer som ska följas för att visa att produkten lever upp till kraven.

För att en produktlansering på en ny marknad ska bli snabb och smidig krävs expertkompetens och väl upparbetade kommunikationsvägar och rutiner. Det har vi på Intertek. Med vårt världsomspännande nätverk i över 100 länder i ryggen vet vi hur de olika ländernas system ser ut och vilka provningar, certifikat och intyg som krävs för att en produkt ska få säljas på de flesta av världens marknader. Dessutom har vi avtal med ett stort antal myndigheter och certifieringsorgan världen över, vilket gör att våra kunder snabbare kommer in på de marknader där de vill finnas.  

Vi erbjuder en lokal kontakt som hjälper er att  

  • ansöka om obligatoriska och frivilliga nationella certifieringar och registreringar världen över.
  • kommunicera med certifieringsorgan och myndigheter.
  • bevaka giltigheten av era certifikat och hålla er informerade om förändringar i kraven eller nödvändiga uppdateringar.
 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00