Belysning

Intertek provar och certifierar ljuskällor, armaturer och komponenter för inom- och utomhusbruk. Vi har ackrediterade laboratorier i Kista och runt om i världen.

Provning och verifiering för CE-märkning

Ljuskällor och armaturer som säljs inom EU ska CE-märkas för att intyga att produkten uppfyller EU:s säkerhetskrav. CE-märkning sker genom självdeklaration, men tillverkare, importörer och distributörer måste vid anmodan från myndigheterna tillhandahålla dokumentation som visar att produkten lever upp till alla gällande krav.

För att visa att produkten lever upp till EU:s direktiv kring säkerhet och energieffektivitet väljer de flesta tillverkare att prova enligt harmoniserade standarder. Vi erbjuder provning av: 

  • elsäkerhet – för överenstämmelse med lågspänningsdirektivet LVD provar vi bland annat enligt IEC/EN 60598 för armaturer, IEC/EN 61347 för drivdon och IEC/EN63471 (fotobiologisk mätning av LED-ljus)
  • energieffektivitet – för överensstämmelse med ErP (Ekodesigndirektivet)
  • EMC (Electromagnetic Compatibility) – för överensstämmelse med EMC-direktivet (bl a IEC/EN 55015, IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3 och IEC/EN61547)
  • miljötålighet, enligt både internationella standarder och specifika kundkrav. 

Förutom direktiven ovan kräver CE-märkning även överenstämmelse med RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) som begränsar förekomsten av vissa farliga kemikalier i varor.

Frivilliga tredjepartscertifieringar för Europa 

Ytterligare europeiska certifieringar är frivilligt för CE-märkta produkter med självdeklaration. Oberoende certifieringsmärken ger dock trovärdighet gentemot kund och slutkonsument. Vi erbjuder exempelvis 

  • ENEC-märket som accepteras i 22 länder.
  • S-märket som visar att produkten är provad och certifierad av Intertek Semko
  • Tyska GS (Geprüfte Sicherheit), känt för sina höga säkerhets- och kvalitetskrav.

Provning och certifiering för den nordamerikanska marknaden

Då Nordamerika saknar motsvarighet till CE-märket ska man istället visa att man följer de nationella riktlinjerna. Certifieringsorgan har ofta egna märken, så även Intertek.

Intertek är ackrediterat av både amerikanska OHSA (Occupational Safety and Health Administration) och kanadensiska SCC (Standards Council of Canada) och vårt ETL-märke intygar att produkten är godkänd för försäljning på den nordamerikanska marknaden.

För ETL-märkningen är vårt labb i Kista bland annat ackrediterat för provning enligt UL 1598 och CSA C22.2 nr 250.0 och UL 153 och CSA C22.2 no 12.

Export till marknader utanför EU och Nordamerika

De flesta länder i världen har idag krav på elsäkerhet, EMC och energieffektivitet. Intertek kan assistera med rådgivning, provnings och certifiering av belysningsprodukter för de flesta av världens marknader.

Till exempel är vi en av de ledande utfärdarna av CB-certifikat. CB-systemet är världens största certifieringssystem för elsäkerhet. Det är en överenskommelse mellan ett 50-tal länder och organ om att acceptera varandras testrapporter och certifikat. Därför är det första steget i processen för marknadstillträde ofta just ett CB-certifikat. 

Provning av färgåtergivning, ljusspridning och ljustemperatur

För arkitekter, ljusdesigners och tillverkare av ljuskällor/armaturer erbjuder vi även avancerad mätning av färgåtergivning, ljusspridning och ljustemperatur.

 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00