Produkter med bakteriedödande ljus

Korta ledtider och minska risker och kostnader utan att kompromissa med kvalitet och regulatory compliance. Interteks tjänster för produkter med bakteriedödande ljus täcker hela kedjan från ritbord till eftermarknad.

Precis som de flesta andra elektriska produkter måste utrustning som använder ljus för att rena exempelvis luft, vatten och ytor leva upp till nationella och internationella regelverk och standarder för att kunna säljas runt om i världen.

Vi utvärderar produkter med bakteriedödande ljus för ett brett spektrum av användningsområden för både hemma- och kommersiellt bruk, t ex för luft- och vattenrening, desinfektion eller sterilisering av ytor och skadedjursbekämpning.

Bland annat erbjuder vi: 

 • Rådgivning kring regulatoriska krav på olika marknader.
 • Provning:
  • UV-spektrum (UV-A, UV-B och UV-C)
  • Antivirala, antibakteriella och antimikrobiella egenskaper
  • Ozone 
  • Fotometri
  • Radiometri
  • Prestanda
  • EMC
  • Radio/trådlös kommunikation
  • Elsäkerhet 
   
 • Certifiering av produkter och ledningssystem
 • Batterier
 • Rådgivning
 • Provning av säkerhet och prestanda 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00