Installationsmaterial

Provning och certifiering av installationsmaterial för EU och resten av världen.

Många tillverkare av installationsmaterial väljer vårt S-märke för att garantera sina produkters kvalitet och säkerhet.

Förutom S-märket erbjuder vi CB-certifiering för smidigt tillträde till den globala marknaden och ETL-märkning för Nordamerika. Vår Nordic Certification Service fungerar som fyra nordiska certifieringsmärken i ett för stickproppar och uttag.

I vårt ackrediterade provningslaboratorium i Kista provar och verifierar vi installationsmaterial mot ett stort antal elsäkerhetsstandarder, bland annat:

  • IEC/EN 61058 (strömställare för bruksföremål)
  • IEC/EN 60730 Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk
  • IEC/EN 60884 Stickproppar och uttag för allmänbruk
  • IEC/EN 60320 Apparatanslutningsdon för allmänbruk
  • IEC/EN 50525 Installationskablar - Lågspänningskablar med märkspänning högst 450/750 V
  • IEC/EN 60939 Passiva avstörningsfilter
  • IEC/EN 60127 Finsäkringar
  • IEC/EN 60669 Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande
  • IEC/EN 60309 Industriuttagsdon - Stickproppar, vägguttag och apparatanslutningsdon för industribruk

Förutom provning och certifiering erbjuder vi rådgivning både inom CE-märkning och kemikalielagstiftning. Intertek är dessutom ett av världens ledande företag inom ISO-certifiering av ledningssystem. 

 
 
 
 
+ 46 8 750 00 00
SE:
+ 46 8 750 00 00